M8 Menu Kiku

M8 Menu Kiku

17.00 €

soupe, salade, riz
4 sushi, 12 sashimi
(assortiment ou que saumon)